Spektakulära evenemang blir allt vanligare inslag i våra livsrum. Människor och egendom utsätts för stor friktion från en nyfiken och hängiven publik. Konsekvenserna av en otillräcklig bevakning blir därför mycket stora.
Arrangörer och ansvariga måste anlita bevakningsföretag vars kompetens motsvarar högt ställda krav. Med kunskap sprungen ur mångårig erfarenhet av mångskiftande uppdrag, med dokumenterat utbildad personal.
Top Security AB har specialiserat sig på person- och evenemangsbevakning sedan början av 90-talet och vår kunskap och erfarenhet har skapat ett mycket nära och gott samarbete med polisen.
Den allmänna ordningen räcker ofta långt för en trivsam vardagsmiljö, men inte alltid.
Därför finns Top Security AB.

© 2004 topsecurity.se - All Rights Reserved.